Pro případné nabídky spolupráce nebo zodpovězení vašich dotazů týkajících se naši akce upřednostňujeme komunikaci prostřednictvím našeho emailu.

info@kinderevents.cz